Slider

Bine ați venit!

Agenția de Credite și Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți.

Agenția de Credite și Burse de Studii vă comunică faptul că orice informație suplimentară poate fi solicitată personalului A.C.B.S., ale cărui date de contact le găsiți pe site-ul nostru.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția de Credite și Burse de Studii pune la dispoziția persoanelor cu care colaborează adresa de e-mail oficial@roburse.ro, pe care pot fi transmise documentele personale cu caracter confidențial. Informații suplimentare pot fi solicitate domnului consilier juridic (a se vedea pagina Contact).


Anunț important
Burse Acord Bilateral RUSIA

Data: 22.02.2017

În atenția candidaților nominalizați pentru a beneficia de bursele acordate în baza Protocolului între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România și Ministerul Învățământului și Științei din Federația Rusă privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii 2012-2017:

  • Persoanele care nu depun dosarul la Centrul Rus de Știință și Cultură din București și care nu încarcă corect documentele pe site-ul părții ruse nu vor putea primi bursa pentru care au candidat.

Anunț cadre didactice
» Evaluatori A.C.B.S. «

În atenția cadrelor didactice cu titlul științific de doctor, titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, care vor să devină evaluatori ai Agenției de Credite și Burse de Studii: mai multe detalii aici.