Slider

Bine ați venit!

  • Acord bilateral - Noutăți

    1. Concurs post vacant iulie 2017 Descărcare

    2. Mexic acord bilateral 2017 2018 Descărcare

Agenția de Credite și Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți.

Agenția de Credite și Burse de Studii vă comunică faptul că orice informație suplimentară poate fi solicitată personalului A.C.B.S., ale cărui date de contact le găsiți pe site-ul nostru.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția de Credite și Burse de Studii pune la dispoziția persoanelor cu care colaborează adresa de e-mail oficial@roburse.ro, pe care pot fi transmise documentele personale cu caracter confidențial. Informații suplimentare pot fi solicitate domnului consilier juridic (a se vedea pagina Contact).


Lansare program de burse 2018
Bursa „V.Pârvan și N.Iorga”

Data: 23.05.2017

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 918/2011, aplicabil din anul 2018.


Anunț cadre didactice
» Evaluatori A.C.B.S. «

În atenția cadrelor didactice cu titlul științific de doctor, titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, care vor să devină evaluatori ai Agenției de Credite și Burse de Studii: mai multe detalii aici.