Slider

Bine ați venit!

Agenția de Credite și Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți.

Agenția de Credite și Burse de Studii vă comunică faptul că orice informație suplimentară poate fi solicitată personalului A.C.B.S., ale cărui date de contact le găsiți pe site-ul nostru.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția de Credite și Burse de Studii pune la dispoziția persoanelor cu care colaborează adresa de e-mail oficial@roburse.ro, pe care pot fi transmise documentele personale cu caracter confidențial. Informații suplimentare pot fi solicitate domnului consilier juridic (a se vedea pagina Contact).


Anunț plata taxelor decembrie 2016

Având în vedere necesitatea închiderii anului financiar 2016, avem rugămintea ca în perioada 10 – 31 decembrie 2016 să nu achitaţi taxe în contul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii deschis la Trezoreria sectorului 1, Bucureşti.

Precizăm că în perioada 10 decembrie – 31 decembrie 2016 (cu excepţia zilelor declarate oficial libere), se pot achita taxele în numerar numai la casieria Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti.


Anunț cadre didactice
» Evaluatori A.C.B.S. «

În atenția cadrelor didactice cu titlul științific de doctor, titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, care vor să devină evaluatori ai Agenției de Credite și Burse de Studii: mai multe detalii aici.


Concurs funcții publice vacante

Agenția de Credite și Burse de Studii anunță scoaterea la concurs a următoarelor funcții publice vacante, la direcția Burse, Resurse Umane și Economică:

  • consilier clasa I, grad profesional superior;
  • consilier clasa I, grad profesional superior;
  • consilier clasa I, grad profesional principal;
  • consilier clasa I, grad profesional asistent.

» mai multe detalii aici