Slider

Legislaţie A.C.B.S.

  1. O.M.E.C.T.S. nr. 3088 din 25.01.2012 Descărcare
   Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și functionarea Consiliului Agentiei de Credite si Burse de Studii

  2. H.G. nr. 1402 din 11.11.2009 Descărcare
   Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii

  3. OMENCS nr. 5568 din 18.10.2016 Descărcare
   Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii

  4. Decizia nr. 44 din 25.08.2016 Descărcare
   Decizie privind aprobarea Regulamentului de Organizare Internă a Agenției de Credite și Burse de Studii

  5. O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011 Descărcare
   Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, începând cu anul 2011

  6. Coordonate A.C.B.S. privind achitarea taxelor Descărcare

  7. O.M.E.N. nr. 3274 din 27.03.2014 Descărcare
   Ordin privind componența Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii

  8. Decizia nr. 18 din 03.07.2012 Descărcare
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii

  9. Decizia nr. 42 din 02.08.2016 Descărcare
   Decizie privind aprobarea modelului-cadru de accept din partea beneficiarilor pentru solicitarea, de către A.C.B.S., a datelor cu caracter personal

  10. Decizia nr. 42 din 02.08.2016 Anexa 1 Descărcare

  11. Decizia nr. 42 din 02.08.2016 Anexa 2 Descărcare

  12. Decizia nr. 53 din 29.08.2016 Descărcare
   Decizie privind Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice, pentru perioada 2016-2020