Slider

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse, pentru anul universitar 2019-2020, acordate în baza Înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România și Ministerul Educației și Culturii din Republica Ungară, privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii 2007 – 2011 și a informării din partea Tempus Public Foundation înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 151/15.02.2019:

Se acordă burse pentru:

  • studii universitare parțiale, semestriale, complete;
  • stagii de cercetare;
  • cursuri de vară.

ATENȚIE!
Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Tempus Public Foundation – www.tka.hu.
Înscrierile se fac on-line pe platforma părții ungare, până la data de 28.02.2019 pentru studii universitare parțiale, semestriale, complete și stagii de cercetare și 14.03.2019 pentru cursurile de vară.
În eventualitatea în care problemele tehnice, semnalate de partea externă, în ceea ce privește înscrierea on-line, persistă, vă sfătuim să urmăriți în permanență aceste pagini pentru a vă înregistra candidatura după deblocarea situației.

Detalii complete: