Slider

Pentru persoanele interesate să studieze în Republica Slovacă, anexăm broșura primită din partea Agenției Slovace de Informare Academică privind programul de burse oferit studenților, doctoranzilor, profesorilor universitari, cercetătorilor și artiștilor interesați să studieze în Republica Slovacă, în anul universitar 2019-2020. Termenul limită pentru depunerea cererilor în cadrul programului este 30 aprilie 2019 (16:00 CET/ 17:00 ora României).

Mai multe informații aici: