Slider

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI – burse acordate conform adresei nr. B/10525/04.09.2019 a Ministerului Educației Superioare și Cercetării Științifice din Iordania, transmisă prin mesajul Ambasadei României în Regatul Hașemit al Iordaniei nr. 2234/09.09.2019, înregistrat la A.C.B.S. cu nr. 1027/10.09.2019

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2019/2020 acordate în baza Programului de cooperare în domeniile educației, culturii, turismului și mass-media între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei:

  • – 3 burse pentru programe de licență completă;
  • – 2 burse pentru programe de masterat;
  • – 2 burse pentru programe de doctorat.

Se va lua în considerare că admiterea va fi în concordanță cu criteriile universităților iordaniene oficiale iar studenții internaționali se vor supune legilor, regulamentelor și instrucțiunilor aplicabile studenților iordanieni.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017  și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016.

Comunicat de presă:

 

Pagina concursului: