Slider

În atenția persoanelor interesate să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state:

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință că s-a publicat oferta de burse pentru anul universitar 2020-2021 pentru următoarele state: