Slider

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de programe de studii a Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, pentru anul universitar 2020/2021:

– Studii universitare de licență, pe baza învățământului secundar general sau a învățământului profesional mediu, la următoarele specialități: relații internaționale, economie. Durata studiilor este de 4 ani ( forma de învățământ- zi );
– Studii universitare de masterat la următoarele specialități: relații internaționale, economie, jurisprudență. Durata studiilor este de 2 ani ( forma de învățământ- zi ), 2,5 ani ( forma de învățământ- la distanță );
– Studii universitare de doctorat ( aspirantură). Durata studiilor este de 3 ani ( forma de învățământ- zi ), 4 ani ( forma de învățământ- la distanță).

Pentru mai multe informatii, consultați comunicatul de presă- https://roburse.ro/concurs/rusia/