Slider

Având în vedere situația medicală mondială actuală și solicitarea venită din partea Wallonie- Bruxelles International, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 351/12.03.2020, calendarul de desfășurare al concursului pentru bursele acordate în baza ofertei unilaterale a Delegației Generale Wallonie-Bruxelles la București, se modifică după cum urmează:

Calendarul desfășurării concursului:

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 09.04.2020

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă 10.04.2020

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 13.04.2020

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 14.04.2020

Evaluarea academică 15-16.04.2020

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor 17.04.2020

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 22-24.04.2020

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 27.04.2020

Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați și formularului pentru partea străină 30.04.2020