Slider

Nr. 409/30.03.2020

În atenția persoanelor care doresc o bursă în Republica Slovacă

Ambasada Republicii Slovacia la București ne-a transmis Nota nr. 034160/2020-ROW-2/27.03.2020, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 408/30.03.2020, privind prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru acordarea unei burse, în cadrul Programului Național de Burse, până la data de 30 aprilie 2020, ora 16.00. Cererile pot fi depuse on line, pe site-ul www.stipendia.sk sau pe site-ul www.scholarships.sk. Penteru alte detalii cu privire la acest program vă puteți adresa doamnei Kristina Sallerova (e-mail kristina.sallerova@saia.sk) pentru solicitanții care au permis de ședere permanentă în Republica Slovacă sau domnului Ondrej Aradsky (e-mail ondrej.aradsky@saia.sk) pentru candidații la burse din străinătate.

Cetățenii români care doresc sa candidaze la bursele oferite în baza acordului bilateral pot transmite dosarele în limba română la adresa dosare.candidatură@roburse.ro, până la data de 24 aprilie 2020 (vineri).

Director General  Informatii privind inscrierileMaria – Magdalena JIANU

Întocmit, Consilier Ecaterina Bodeanu