021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Pentru persoanele interesate să studieze în Republica Slovacă, anexăm broșura Agenției Slovace de Informare Academică privind programul de burse national (NSP) oferit studenților, doctoranzilor, profesorilor universitari, cercetătorilor și artiștilor interesați să studieze în Republica Slovacă, în anul universitar 2021-2022.

Termenul limită pentru depunerea cererilor la partea slovacă în cadrul programului este 30 aprilie 2021 (16:00 CET).

Mai multe informații pot fi obținute accesând website-ul www.scholarships.sk .

Cererile trebuie transmise direct pe website-ul menționat.

Pentru partea română, termenul este cel prevazut in calendarul de concurs- vezi pagina https://roburse.ro/concurs/slovacia-2021-2022/.