021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Agenția

Agenția de Credite și Burse de Studii este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, având sediul în Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sector1, București.

Tipurile de burse oferite de-a lungul timpului de A.C.B.S. sunt:

  • bursele oferite în baza acordurilor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state – pentru cursuri de vară, studii complete sau parțiale (licență, masterat, doctorat), cercetare sau specializare;
  • bursele instituite prin H.G. nr. 697/1996 modificată prin H.G. nr. 533/1998 – pentru stagii de studii cu durata de la 2 luni până la 10 luni;
  • bursele „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” instituite prin H.G. nr. 101/2002 – pentru stagii de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală cu durata de 2 ani, la Roma sau Veneția, cu modificările ulterioare;
  • bursa „Theodor Aman” instituită prin H.G. nr. 861/2003 – pentru stagii de studii sau cercetare cu durata de până la 2 ani, în domeniul artelor plastice;
  • Bursa Specială „Guvernul României” instituită prin Legea nr. 157/2004 – pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare;
  • bursele „Nicolae Titulescu” instituite în vederea integrării României în Uniunea Europeană prin H.G. nr. 903/2003 – pentru stagii de până la 3 luni;
  • bursele „Titu Maiorescu” instituite prin H.G. nr. 1212/2008 – pentru stagii de studii sau cercetare postuniversitară și postdoctorală cu durata de 3 luni, în domeniile de interes ale Uniunii Europene;
  • bursele doctorale de la Institutul Universitar European de la Florența, fundamentate prin Convenția de aderare semnată de România în 2009.