021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Domenii de activitate

BURSE

În privința managementului concursurilor pentru acordarea burselor de studii în străinătate, al monitorizării parcursului stagiilor de burse, al optimizării acestora, am efectuat:

 • ansarea publică a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate oferite Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de Guvernul României, de alte ţări în cadrul acordurilor bilaterale de cooperare, sau oferite unilateral de fundaţii, alte instituţii din străinătate etc., prin mijloacele de comunicare în masă (ziare, radiouri, televiziuni), prin afişarea la sediul ACBS, prin transmiterea ofertei către rectoratele instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, către  inspectoratele şcolare, către alte instituţii interesate, precum şi prin publicarea pe site-ul www.roburse.ro;
 • organizarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate, pe tipuri de burse:
  • oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau a unor oferte unilaterale;
  • instituite prin H.G. nr. 918/2011 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, cu modificările și completările ulterioare;
 • desfășurarea activității de evaluare a candidaturilor de către cadre didactice titulare din învăţământul universitar, procesarea datelor din dosarele de concurs, întocmirea documentaţiilor necesare desfășurării şedinţelor Consiliului A.C.B.S., comitetelor mixte şi juriilor de selecţie;
 • participarea la sedințele comisiei mixte româno-italiene, româno-mexicane, pentru selectarea candidaţilor la bursele oferite de aceste state;
 • participarea la ședințele juriilor de selecție pentru acordare burselor „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”;
 • evaluarea beneficiarilor burselor „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” la  Roma și Veneția, în vederea finalizării stagiilor de cercetare;
 • întâlniri, pe probleme de mobilităţi studenţeşti, cu membrii corpului diplomatic de la Israel, China, India, Mexic, Federația Rusă, Finlanda, cu reprezentanţi ai ambasadelor din Japonia, Franţa, Pakistan, Mexic;
 • întocmirea ordinelor de ministru privind aprobarea deplasărilor în străinătate a beneficiarilor burselor de studii;
 • acordarea burselor în valută;
 • achiziționarea biletelor de transport internaţional din România până la locul de stagiu și retur;
 • stabilirea şi menţinerea permanentă a contactului cu ministerele, cu omologii noștri internaționali, cu ambasadele/consulatele României și cu reprezentanțele străine de la București, în vederea asigurării managementului burselor;
 • asigurarea activităţii de secretariat a Consiliului A.C.B.S.

 

CREDITE PENTRU STUDENȚI

După reorganizarea C.N.B.S.S.-ului, noua Agenție a fost mandatată să se ocupe și de gestionarea sistemului de împrumuturi bancare acordate tinerilor proveniți din familii cu venituri reduse, garantate de stat. Apariția, în 2011, a Legii nr. 1 a educației naționale a fost momentul care a reglementat cadrul general de acordare al acestuia, cu precizarea că, dacă beneficiarii creditelor se angajează în mediu rural, statul le preia 75% din valoarea împrumutului.

Legislația subsecventă referitoare la instituirea sistemului de creditare a studenților a intrat în sarcina A.C.B.S., care a organizat întâlniri de lucru cu partenerii sociali( asociații de părinți, organizații studențești, asociații ale elevilor, bănci), cu BNR, MFP, Fondul Național de Garantare, cu direcțiile din ministerul educației naționale, în urma cărora au rezultat puncte de vedere, opinii, propuneri care să fundamenteze Metodologia de acordare a creditelor. Însă, intrarea României în criza financiară a făcut imposibilă deblocarea acestui proiect.

Precizăm că, în stadiul actual, s-au configurat următoarele idei: este nevoie de constituirea unui sistem prin care statul să poată să-i sprijine pe tinerii proveniți din familii cu venituri reduse să-și finanțeze educația universitară în România, prin împrumuturi bancare garantate de stat, prin care să li se asigure plata taxelor universitare și costul vieții din perioada studiilor; efortul bugetar din partea statului fiind mare, proiectul presupune o analiză obiectivă, care să ofere date despre mecanismele de rambursare a creditelor, valoarea dobânzii, despre standardele academice pe care trebuie să le atingă tinerii pentru a putea beneficia de finanțare pe toată durata studiilor. De asemenea, ministerele implicate va trebui să reglementeze și rolul băncilor în cadrul acestui proces, mai ales că acestea sunt instituțiile prin care se va derula finanțarea.