021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Echipa A.C.B.S.

Maria Magdalena JIANUDirector General – C.V.

Direcția Burse, Resurse Umane și Economică

 • Cristina BEREZOVSKIDirector – C.V.
 • Ecaterina Daniela BODEANU – consilier superior
  • bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau în mod unilateral de: China, Danemarca, Egipt, Georgia, Iordania, Iran, Luxemburg, Turcia, Turkmenistan, Vietnam
  • adeverințele necesare la Ambasada României la Washington
  • bursele acordate la Institutul Universitar European din Florența
  • bursa “Theodor Aman”
  • responsabil comunicare cu presa
 • Victoria Ioana ENE – consilier superior
  • bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau în mod unilateral de: Bulgaria, Cipru, Coreea, Croatia, Cuba, Grecia, Israel, Norvegia, Palestina, Polonia, Portugalia, Spania, Uruguay
  • adeverinţele necesare la Ambasada României la Washington
  • bursele “Vasile Pârvan” şi “Nicolae Iorga”
  • bursele instituite prin H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998
 • Angela TRĂISTARU – consilier superior
  • bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau în mod unilateral de: Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Cehia, Federația Rusă, Germania, Italia, Mexic, Moldova, Mongolia, Nigeria, Serbia, Slovacia
  • adeverinţele necesare la Ambasada României la Washington
  • adeverinţe care atestă că o persoană a beneficiat/nu a beneficiat de o bursă de studii în străinătate şi nu mai are debite faţă de A.C.B.S.
  • răspunde la petiții și memorii
 • Cristina Cornelia BUZĂ – consilier principal
  • responsabil comunicare cu presa
  • adeverințele necesare la Ambasada României la Washington
  • bursele „Vasile Pârvan” şi „Nicolae Iorga”
  • adeverinţe care atestă că o persoană a beneficiat/nu a beneficiat de o bursă de studii în străinătate şi nu mai are debite faţă de A.C.B.S.
  • bursele oferite în baza acordurilor bilaterale sau în mod unilateral
  • răspunde la petiții și memorii
 • Maria GRINDEANU – referent de specialitate
  • responsabil resurse umane
  • consilier etic
  • casierie
 • Mariana RADU – consilier superior
  • responsabil achiziții publice
  • plata burselor şi decontul
 • Lucia HNETILA – consilier juridic superior
  • răspunde la petiții și memorii;
  • reprezintă instituția în relație cu terții în domeniul juridic;
  • avizează pentru legalitate proiectele de acte normative si deciziile instituției;
 • Laura OPREA – consilier superior
  • ține evidența și execuția bugetară ale instituției

Direcția de Credite pentru studenți

 • 0 angajați