021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Idealuri

Care sunt idealurile noastre instituționale?

Ca instituție de interes public, ne propunem ca, prin intermediul programelor de burse bilaterale și unilaterale, precum și prin cele finanțate exclusiv de statul român, pe care le gestionăm, să reprezentăm o soluție pentru proiectele de viață ale cât mai multor tineri din România, mai ales că obiectivul internaționalizării învățământului a devenit o prioritate pentru toate sistemele academice și de cercetare din lume, fiind o garanție a asigurării calității în educație.

 

Ce înseamnă aceasta?

1. Că oferim cadrul specific de dezvoltare a activităților de cooperare internațională din domeniul academic;

2. Că încercăm, prin contactul direct, să-i consiliem pe studenți și elevi, pe cercetători, pe cadrele didactice interesate de studiile/ stagiile de cercetare în străinătate în ceea ce privește avantajele de perspectivă ale formării lor profesionale prin burse. Pentru operaționalizarea acestui scop, prezentăm ofertele de burse pe care agenția le gestionează tuturor celor interesați, încercând să identificăm, împreună cu partenerii de dialog, statul și universitatea care corespund cel mai bine intențiilor personale de studiu și specializare;

3. Că putem susține argumentat care sunt beneficiile studierii în limbile statelor primitoare, prin ani pregătitori finanțați tot de agenția noastră, în vederea efectuării studiilor complete. Precizăm că este un mare câștig ca, în afară de competențele profesionale dobândite de tineri prin diplome, aceștia să poată să spună, la finalul bursei, că au și o achiziție lingvistică rară (de exemplu, rusă, chineză, vietnameză, arabă, greacă etc.);

4. Că putem evalua, în funcție de prevederile protocoalelor de colaborare internațională sau ale ofertelor unilaterale, precum și de experiențele altor tineri dacă există sau nu un impact financiar pentru familiile bursierilor; avem în vedere că unele universități se află în capitale sau orașe foarte scumpe, ceea ce presupune costuri de întreținere ridicate, pe care nici bursa de la statul român, nici cea de la statul primitor nu le pot acoperi, fiind necesară susținerea din partea familiei;

5. Că vom prezenta ofertele noastre de burse ca modalități sigure, oficiale de studiere în străinătate, deoarece plecarea în aceste stagii se realizează prin ordin al ministrului educației, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe, a misiunilor diplomatice românești din statul respectiv, ceea ce este o garanție a monitorizării atente a întregului proces de formare profesională a tinerilor și a securității personale. Menționăm că agenția a intervenit prompt ori de câte ori bursierii noștri au avut probleme de soluționat, indiferent de natura acestora (academică, medicală, consulară, personală etc.).