021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Misiunea A.C.B.S.

Prin H.G. nr. 1402/2009, cu modificările ulterioare, s-a înființat AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII, prin reorganizarea Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (fost Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate), organ de specialitate al administrației publice centrale, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației  Naționale și Cercetării Științifice.
Misiunea AGENȚIEI DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII o constituie:

  1. asigurarea accesului cetățenilor români la studii în străinătate, în vederea formării și specializării acestora;
  2. asigurarea managementului sistemului de creditare pentru studenții din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, care urmează studii universitare de licență și studii universitare de masterat la zi;
  3. accesul elevilor, studenților, al absolvenților instituțiilor de învățământ acreditate, al personalului didactic titular în învățământ și al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de Guvernul României, de autorități publice, fundații, donatori – persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum și la bursele provenite din programe guvernamentale și internaționale;
  4. aplicarea optimă a valorilor și politicilor educaționale naționale și europene.