Slider

Transparență instituțională

Consilier clasa I,LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor
 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. Anunț concurs de promovare 2018
   Concursul de promovare din funcţia publică de consilier grad profesional principal în consilier grad profesional superior Descărcare

  2. Concurs post vacant iulie 2017 Descărcare

  3. Anunt_CONCURS_APRILIE_ 2017 Descărcare

  4. Concurs Consilier clasa I Descărcare

 • Arhivă concursuri 2016

  1. Concurs functie publica consilier juridic Descărcare

 • Declarații de avere 2018

  1. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  2. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  3. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  4. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BUZA CRISTINA CORNELIA Descărcare

  5. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 ENE VIORICA IOANA Descărcare

  6. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 GRINDEANU MARIA Descărcare

  7. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 MARINACHE ALEXANDRU TIBERIU Descărcare

  8. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 RADU MARIANA Descărcare

  9. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 VOCHIN DANIELA KLARA Descărcare

  10. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 TUFARU CARMEN GABRIELA Descărcare

 • Declarații de avere

  1. Buză Cristina Declaratii de avere și interese 2017 Descărcare

  2. Arhire Alina Declaratii de avere si interese iunie 2017 Descărcare

  3. Magda Jianu decl avere Descărcare

  4. Cristina Berezovski decl avere 2018 Descărcare

  5. Cristina Berezovski decl avere Descărcare

  6. Ecaterina Bodeanu decl avere Descărcare

  7. Ioana Ene decl avere Descărcare

  8. Maria Grindeanu decl avere Descărcare

  9. Daniela Vochin decl avere Descărcare

  10. Mariana Radu decl avere Descărcare

  11. Tiberiu Marinache decl avere Descărcare

  12. Traistaru Angela Declaratie de avere si interese Descărcare

  13. Barsan Sadoveanu Alina Ananmaria Declaratie de avere si interse 2017 Descărcare

  14. Barsan Sadoveanu Alina Ana Maria Declaratii de avere si interese 2016 Descărcare

  15. Tufaru Carmen Gabriela Declaratii de avere si interese 2017 Descărcare

  16. Arhire Alina Declaratii de avere și interese 2017 Descărcare

  17. Berezovski Cristina - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  18. Bodeanu Ecaterina Daniela - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  19. Comarniceanu Iulia Elena - Declaratie de avere si interese 1-14.03.2016 Descărcare

  20. Comarniceanu Iulia Elena - Declaratie de avere si interese 2-14.03.2016 Descărcare

  21. Ene Viorica Ioana - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  22. Gaiculescu Mihai Stefan - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  23. Grindeanu Maria - Declaratii de avere si interese 2016 Descărcare

  24. Jianu Maria Magdalena - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  25. Marinache Alexandru Tiberiu - Declaratii avere si interese 2016 numire Descărcare

  26. Marinache Alexandru Tiberiu - Declaratii avere si interese 2016 incetare Descărcare

  27. Radu Mariana - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  28. Vamesu Lauriana Raluca - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  29. Vochin Daniela Klara - Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  30. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratii avere si interese 2 Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  2. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  3. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  4. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  5. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  6. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Raport de activitate 2017 Descărcare

  2. Buletin informativ 2017 Descărcare

  3. Raport de activitate 2016 Descărcare

  4. Buletin informativ 2016 Descărcare

  5. Raport anual 2015
   Raport anual cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2015 Descărcare

  6. Buletin Informativ 2015
   Buletin informativ cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2015 Descărcare

  7. Raport anual 2014
   Raport anual cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2014 Descărcare

  8. Buletin Informativ 2014
   Buletin informativ cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2014 Descărcare

  9. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  10. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  11. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare