Slider

Transparență instituțională

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor
 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. Rezultatul concursului din 10.09.2019 Descărcare

  2. Concurs post vacant de consilier superior- 10.09.2019 Descărcare

  3. Rezultatul evaluarii dosarului pentru concursul din 10.09.2019 Descărcare

  4. FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs Descărcare

  5. PROCEDURA PROBA SUPLIMENTARA Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2020

  1. Berezovski Cristina Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  2. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  3. Buza Cristina Cornelia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  4. Ene Victoria Ioana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  5. Grindeanu Maria Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  6. Hnetila Lucia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  7. Jianu Maria Magdalena Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  8. Oprea Laura Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  9. Radu Mariana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  10. Traistaru Angela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  11. Tufaru Carmen Gabriela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

 • Declarații de avere 2019

  1. declaratia de avere interese JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  2. declaratie avere interese BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  3. declaratie avere interese BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  4. declaratie avere interese ENE VICTORIA IOANA Descărcare

  5. declaratie avere interese TRAISTARU ANGELA Descărcare

  6. declaratie avere interese BUZĂ CRISTINA CAMELIA Descărcare

  7. declaratie avere interese GRINDEANU MARIA Descărcare

  8. declaratie avere interese RADU MARIANA Descărcare

  9. declaratie avere interese TUFARU CARMEN Descărcare

  10. declaratie avere interese GĂLĂȚEANU CAMELIA MONA Descărcare

  11. declaratie de avere interese OPREA LAURA Descărcare

  12. declaratie avere interese HNETILA LUCIA Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget A.C.B.S. pentru anul 2019 Descărcare

  2. Execuție bugetară luna mai 2019 Descărcare

  3. Execuție bugetară luna iunie 2019 Descărcare

  4. Execuție bugetară luna iulie 2019 Descărcare

  5. Execuție bugetară luna august 2019 Descărcare

  6. Bilanț 31.12.2018 Descărcare

  7. Planul anual de achiziții pentru 2019 Descărcare

  8. Centralizatorul achizițiilor publice Descărcare

  9. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  10. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  11. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  12. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  13. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  14. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Buletin Informativ 2018 Descărcare

  2. Raport de implementare a Legii 544/2001 pentru 2018 Descărcare

  3. Raport privind activitatea instituțională 2018 Descărcare

  4. Raport periodic Legea 52 din 2003 pentru 2018 Descărcare

  5. Raport de activitate 2017 Descărcare

  6. Buletin informativ 2017 Descărcare

  7. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  8. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  9. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

 • Venituri salariale

  1. Situatie venituri brute la 31.03.2020.docx Descărcare

  2. Situatia veniturilor brute la 30.09.2019 Descărcare

  3. SITUAȚIA VENITURILOR BRUTE la 31.03.2019 Descărcare