Slider

Transparență instituțională

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor
 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. Rezultatul concursului din 10.09.2019 Descărcare

  2. Concurs post vacant de consilier superior- 10.09.2019 Descărcare

  3. Rezultatul evaluarii dosarului pentru concursul din 10.09.2019 Descărcare

  4. FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs Descărcare

  5. PROCEDURA PROBA SUPLIMENTARA Descărcare

 • Declarații de avere 2019

  1. declaratia de avere interese JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  2. declaratie avere interese BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  3. declaratie avere interese BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  4. declaratie avere interese ENE VICTORIA IOANA Descărcare

  5. declaratie avere interese TRAISTARU ANGELA Descărcare

  6. declaratie avere interese BUZĂ CRISTINA CAMELIA Descărcare

  7. declaratie avere interese GRINDEANU MARIA Descărcare

  8. declaratie avere interese RADU MARIANA Descărcare

  9. declaratie avere interese TUFARU CARMEN Descărcare

  10. declaratie avere interese GĂLĂȚEANU CAMELIA MONA Descărcare

  11. declaratie avere interese HNETILA LUCIA Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  2. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  3. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  4. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  5. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  6. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Buletin Informativ 2018 Descărcare

  2. Raport Lege 544 /2018 Descărcare

  3. Raport de activitate 2017 Descărcare

  4. Buletin informativ 2017 Descărcare

  5. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  6. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  7. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

 • Venituri salariale

  1. SITUAȚIA VENITURILOR BRUTE la 31.03.2019 Descărcare