021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Transparență instituțională

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor
 
 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. PROCEDURA PROBA SUPLIMENTARA Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget A.C.B.S. pentru anul 2019 Descărcare

  2. Execuție bugetară luna mai 2019 Descărcare

  3. Execuție bugetară luna iunie 2019 Descărcare

  4. Execuție bugetară luna iulie 2019 Descărcare

  5. Execuție bugetară luna august 2019 Descărcare

  6. Bilanț 31.12.2018 Descărcare

  7. Planul anual de achiziții pentru 2019 Descărcare

  8. Centralizatorul achizițiilor publice Descărcare

  9. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  10. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  11. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  12. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  13. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  14. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Buletin Informativ 2018 Descărcare

  2. Raport de implementare a Legii 544/2001 pentru 2018 Descărcare

  3. Raport privind activitatea instituțională 2018 Descărcare

  4. Raport periodic Legea 52 din 2003 pentru 2018 Descărcare

  5. Raport de activitate 2017 Descărcare

  6. Buletin informativ 2017 Descărcare

  7. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  8. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  9. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

 • Venituri salariale

  1. Situatie venituri brute la 30.09.2020 Descărcare

  2. Situatia veniturilor brute la 30.09.2019 Descărcare

  3. SITUAȚIA VENITURILOR BRUTE la 31.03.2019 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2020

  1. DECLARATIE DE AVERE INTERESE TUFARU CARMEN Descărcare

  2. Berezovski Cristina Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  3. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  4. Buza Cristina Cornelia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  5. Ene Victoria Ioana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  6. Grindeanu Maria Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  7. Hnetila Lucia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  8. Jianu Maria Magdalena Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  9. Oprea Laura Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  10. Radu Mariana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  11. Traistaru Angela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  12. Tufaru Carmen Gabriela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

Declarații de avere și interese ARHIVA

Declarații 2010 - 2020