Slider

Transparență instituțională

Consilier clasa I,LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor
 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. Concurs funcții publice vacante Descărcare

  2. Anunț concurs de promovare 2018
   Concursul de promovare din funcţia publică de consilier grad profesional principal în consilier grad profesional superior Descărcare

  3. Concurs post vacant iulie 2017 Descărcare

  4. Anunt_CONCURS_APRILIE_ 2017 Descărcare

  5. Concurs Consilier clasa I Descărcare

 • Declarații de avere 2018

  1. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  2. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  3. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE LA TRANSFER VOCHIN DANIELA Descărcare

  4. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  5. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BUZA CRISTINA CORNELIA Descărcare

  6. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 ENE VIORICA IOANA Descărcare

  7. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 GRINDEANU MARIA Descărcare

  8. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 MARINACHE ALEXANDRU TIBERIU Descărcare

  9. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 RADU MARIANA Descărcare

  10. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 VOCHIN DANIELA KLARA Descărcare

  11. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 TUFARU CARMEN GABRIELA Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  2. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  3. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  4. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  5. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  6. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Raport de activitate 2017 Descărcare

  2. Buletin informativ 2017 Descărcare

  3. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  4. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  5. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare