021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Transparență instituțională

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S.:

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
 2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de audiență
 3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de internet
 5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară
 6. Acorduri încheiate cu partenerii externi. Link la Documente de colaborare bilaterală
 7. Informații privind relațiile bilaterale
 8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind activitatea instituției
 10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică
 11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare
 13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate
 14. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 15. Documente necesare eliberării adeverințelor

 • Proiecte de acte normative

 • Concursuri de funcții publice

  1. PROCEDURA PROBA SUPLIMENTARA Descărcare

 • Transparență financiară

  1. Buget A.C.B.S. pentru anul 2019 Descărcare

  2. Execuție bugetară luna mai 2019 Descărcare

  3. Execuție bugetară luna iunie 2019 Descărcare

  4. Execuție bugetară luna iulie 2019 Descărcare

  5. Execuție bugetară luna august 2019 Descărcare

  6. Bilanț 31.12.2018 Descărcare

  7. Planul anual de achiziții pentru 2019 Descărcare

  8. Centralizatorul achizițiilor publice Descărcare

  9. Buget initial 2017 A.C.B.S. Descărcare

  10. A.C.B.S. buget 2016 Descărcare

  11. A.C.B.S. executie bugetara 2015 Descărcare

  12. Executie bugetara decembrie 2016 A.C.B.S. Descărcare

  13. Buget modificat 2017 A.C.B.S. Descărcare

  14. Executie bugetara iunie 2017 A.C.B.S. Descărcare

 • Date de interes public

  1. Buletin Informativ 2018 Descărcare

  2. Raport de implementare a Legii 544/2001 pentru 2018 Descărcare

  3. Raport privind activitatea instituțională 2018 Descărcare

  4. Raport periodic Legea 52 din 2003 pentru 2018 Descărcare

  5. Raport de activitate 2017 Descărcare

  6. Buletin informativ 2017 Descărcare

  7. Decizia nr. 18 din 03.07.2012
   Lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse de Studii Descărcare

  8. H.G. nr. 123 din 07.02.2002
   Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

  9. Legea nr. 544 din 23.10.2001
   Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public Descărcare

 • Venituri salariale

  1. Situatie venituri brute la 31.03.2020.docx Descărcare

  2. Situatia veniturilor brute la 30.09.2019 Descărcare

  3. SITUAȚIA VENITURILOR BRUTE la 31.03.2019 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2020

  1. Berezovski Cristina Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  2. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  3. Buza Cristina Cornelia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  4. Ene Victoria Ioana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  5. Grindeanu Maria Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  6. Hnetila Lucia Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  7. Jianu Maria Magdalena Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  8. Oprea Laura Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  9. Radu Mariana Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  10. Traistaru Angela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

  11. Tufaru Carmen Gabriela Declaratii de avere si interese 2020 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2019

  1. declaratie avere interese BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  2. declaratie avere interese BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  3. declaratie avere interese BUZĂ CRISTINA CAMELIA Descărcare

  4. declaratia de avere interese JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  5. declaratie avere interese ENE VICTORIA IOANA Descărcare

  6. declaratie avere interese TRAISTARU ANGELA Descărcare

  7. Traistaru Angela Declaratie de avere si interese Descărcare

  8. declaratie avere interese GRINDEANU MARIA Descărcare

  9. declaratie avere interese RADU MARIANA Descărcare

  10. declaratie avere interese TUFARU CARMEN Descărcare

  11. declaratie avere interese GĂLĂȚEANU CAMELIA MONA Descărcare

  12. Declaratie de avere si de interese Camelia Mona GALATEANU Descărcare

  13. declaratie de avere interese OPREA LAURA Descărcare

  14. declaratie avere interese HNETILA LUCIA Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2018

  1. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 JIANU MARIA MAGDALENA Descărcare

  2. Cristina Berezovski decl avere 2018 Descărcare

  3. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BEREZOVSKI CRISTINA Descărcare

  4. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BODEANU ECATERINA DANIELA Descărcare

  5. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 ENE VIORICA IOANA Descărcare

  6. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 BUZA CRISTINA CORNELIA Descărcare

  7. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 GRINDEANU MARIA Descărcare

  8. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE LA TRANSFER VOCHIN DANIELA Descărcare

  9. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 VOCHIN DANIELA KLARA Descărcare

  10. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 TUFARU CARMEN GABRIELA Descărcare

  11. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 RADU MARIANA Descărcare

  12. DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE 2018 MARINACHE ALEXANDRU TIBERIU Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2017

  1. Buză Cristina Declaratii de avere și interese 2017 Descărcare

  2. Arhire Alina Declaratii de avere si interese iunie 2017 Descărcare

  3. Magda Jianu decl avere Descărcare

  4. Cristina Berezovski decl avere Descărcare

  5. Ecaterina Bodeanu decl avere Descărcare

  6. Ioana Ene decl avere Descărcare

  7. Maria Grindeanu decl avere Descărcare

  8. Daniela Vochin decl avere Descărcare

  9. Mariana Radu decl avere Descărcare

  10. Tiberiu Marinache decl avere Descărcare

  11. Traistaru Angela Declaratie de avere si interese Descărcare

  12. Barsan Sadoveanu Alina Ananmaria Declaratie de avere si interse 2017 Descărcare

  13. Tufaru Carmen Gabriela Declaratii de avere si interese 2017 Descărcare

  14. Arhire Alina Declaratii de avere si interese iunie 2017 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2016

  1. Barsan Sadoveanu Alina Ana Maria Declaratii de avere si interese 2016 Descărcare

  2. Berezovski Cristina Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  3. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  4. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere si interese 2 14.03.2016 Descărcare

  5. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere si interese 1 14.03.2016 Descărcare

  6. Ene Viorica Ioana Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  7. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  8. Grindeanu Maria Declaratii de avere si interese 2016 Descărcare

  9. Jianu Maria Magdalena Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  10. Marinache Alexandru Tiberiu Declaratii avere si interese 2016 numire Descărcare

  11. Marinache Alexandru Tiberiu Declaratii avere si interese 2016 incetare Descărcare

  12. Vamesu Lauriana Raluca Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  13. Radu Mariana Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  14. Vochin Daniela Klara Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

  15. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratii avere si interese 2016 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2015

  1. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere 2015 Descărcare

  2. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de interese 2015 Descărcare

  3. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de avere 2015 Descărcare

  4. Berezovski Cristina Declaratie de interese 2015 Descărcare

  5. Berezovski Cristina Declaratie de avere 2015 Descărcare

  6. Barsan Sadoveanu Alina Anamaria Declaratie de interese 2015 Descărcare

  7. Barsan Sadoveanu Alina Anamaria Declaratie de avere 2015 Descărcare

  8. Vochin Daniela Klara Declaratie de interese 2015 Descărcare

  9. Vochin Daniela Klara Declaratie de avere 2015 Descărcare

  10. Trifan Carmencita Florina Declaratie de interese 2015 Descărcare

  11. Trifan Carmencita Florina Declaratie de avere 2015 Descărcare

  12. Radu Mariana Declaratie de interese 2015 Descărcare

  13. Radu Mariana Declaratie de avere 2015 Descărcare

  14. Marinache Alexandru Tiberiu Declaratie de interese 2015 Descărcare

  15. Marinache Alexandru Tiberiu Declaratie de avere 2015 Descărcare

  16. Jianu Maria Magdalena Declaratie de avere 08.2015 Descărcare

  17. Jianu Maria Magdalena Declaratie de interese 05.2015 Descărcare

  18. Jianu Maria Magdalena Declaratie de avere 05.2015 Descărcare

  19. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratie de interese 2015 Descărcare

  20. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratie de avere 2015 Descărcare

  21. Ene Ioana Viorica Declaratie de interese 2015 Descărcare

  22. Ene Ioana Viorica Declaratie de avere 2015 Descărcare

  23. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de interese 2015 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2014

  1. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de interese 2014 Descărcare

  2. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de avere 2014 Descărcare

  3. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de interese 2014 Descărcare

  4. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de avere 2014 Descărcare

  5. Berezovski Cristina Declaratie de interese 2014 Descărcare

  6. Berezovski Cristina Declaratie de avere 2014 Descărcare

  7. Trifan Carmencita Florina Declaratie de interese 2014 Descărcare

  8. Trifan Carmencita Florina Declaratie de avere 2014 Descărcare

  9. Suta Marian Declaratie de interese 2014 Descărcare

  10. Suta Marian Declaratie avere 2014 Descărcare

  11. Radu Mariana Declaratie de interese 2014 Descărcare

  12. Radu Mariana Declaratie de avere 2014 Descărcare

  13. Jianu Maria Magdalena Declaratie de interese 2014 Descărcare

  14. Jianu Maria Magdalena Declaratie de avere 2014 Descărcare

  15. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratie de interese 2014 Descărcare

  16. Gaiculescu Mihai Stefan Declaratie de avere 2014 Descărcare

  17. Ene Ioana Viorica Declaratie de interese 2014 Descărcare

  18. Ene Ioana Viorica Declaratie de avere 2014 Descărcare

  19. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de interese 2014 Descărcare

  20. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere 2014 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2013

  1. Berezovski Cristina Declaratie de interese 2013 Descărcare

  2. Berezovski Cristina Declaratie de avere 2013 Descărcare

  3. Radu Maria Declaratie de interese 2013 Descărcare

  4. Radu Maria Declaratie de avere 2013 Descărcare

  5. Jianu Maria Magdalena Declaratie de interese 2013 Descărcare

  6. Jianu Maria Magdalena Declaratie de avere 2013 Descărcare

  7. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de interese 2013 Descărcare

  8. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere 2013 Descărcare

  9. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de interese 2013 Descărcare

  10. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de avere 2013 Descărcare

  11. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de interese 2013 Descărcare

  12. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de avere 2013 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2012

  1. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de interese 2012 Descărcare

  2. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere 2012 Descărcare

  3. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de interese 2012 Descărcare

  4. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de avere 2012 Descărcare

  5. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie interese 2012 Descărcare

  6. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie avere 2012 Descărcare

  7. Berezovski Cristina Declaratie de interese 2012 Descărcare

  8. Berezovski Cristina Declaratie de avere 2012 Descărcare

  9. Radu Mariana Declaratie de avere 2012 Descărcare

  10. Martin Ioana Carmen Declaratie de interese 30.05.2012 Descărcare

  11. Martin Ioana Carmen Declaratie de avere 30.05.2012 Descărcare

  12. Martin Ioana Carmen Declaratie de interese 29.05.2012 Descărcare

  13. Martin Ioana Carmen Declaratie de avere 29.05.2012 Descărcare

  14. Martin Ioana Carmen Declaratie de interese 09.05.2012 Descărcare

  15. Martin Ioana Carmen Declaratie de avere 09.05.2012 Descărcare

  16. Jianu Maria Magdalena Declaratie de interese 2012 Descărcare

  17. Jianu Maria Magdalena Declaratie de avere 2012 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2011

  1. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie de avere 2011 Descărcare

  2. Bodeanu Ecaterina Daniela Declaratie interese 2011 Descărcare

  3. Cimpoeru Maria Violeta Declaratie de interese 2011 Descărcare

  4. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de avere 2011 Descărcare

  5. Comarniceanu Iulia Elena Declaratie de interese 2011 Descărcare

  6. Berezovski Cristina Declaratie de avere 2011 Descărcare

  7. Berezovski Cristina Declaratie de interese 2011 Descărcare

  8. Radu Mariana Declaratie de interese 2011 Descărcare

  9. Radu Mariana Declaratie de avere 2011 Descărcare

 • Declarații de avere și interese 2010

  1. Jianu Maria Magdalena 25.04.2010 Descărcare

  2. Jianu Maria Magdalena 24.04.2010 Descărcare

  3. Jianu Maria Magdalena 21.04.2010 Descărcare

  4. Comarniceanu Iulia Elena 28.04.2010 Descărcare

  5. Cimpoeru Maria Violeta 28.04.2010 Descărcare

  6. Busescu Florin Catalin 28.04.2010 Descărcare

  7. Bodeanu Ecaterina Daniela 28.04.2010 Descărcare

  8. Berezovski Cristina 28.04.2010 Descărcare

  9. Berezovski Cristina 26.04.2010 Descărcare

  10. Berezovski Cristina 25.04.2010 Descărcare