Slider

Gânduri, opinii, observații, propuneri ale bursierilor

Am considerat că instituirea unei rubrici în care beneficiarii de burse de studii în străinătate să consemneze ori prin care să transmită trăirile, impresiile, sugestiile lor ar putea fi necesară oricui ar dori să facă pasul încercării unor noi experiențe academice, în centre universitare extranaționale. Ne gândim că, în mediul on-line, se realizează o conectare permanentă la toate datele științifice sau neștiințifice și că totdeauna, înainte de a începe o activitate, este bine să ne informăm. Opiniile și propunerile următoare sunt transcrieri ale amintirilor bursierilor noștri, evocate la întoarcerea de la studii, integrate rezumativ într-un corpus de experiențe.

Astfel, majoritatea bursierilor au admis că stagiile efectuate au fost utile, întrucât le-au dat posibilitatea de a cerceta teme importante din diverse domenii de interes pentru România și din alte state. Față de stagiile scurte, perioadele mai mari de bursă li s-au părut potrivite pentru realizarea obiectivelor de cercetare propuse şi pentru aprofundarea tematicilor utile pentru viitoarea orientare profesională.

Avantajul consemnat de aceștia este unitar- a vedea o lume diferită de cea natală, unde se poate realiza documentarea şi dezvoltarea proiectelor de cercetare, se pot dezvolta relaţii profesionale sau amicale cu colegii bursieri ai altor state din lume. Unii au declarat că ar putea scrie un roman despre bursele oferite de ministerul educației, prin A.C.B.S.

În privința procesului tehnic de candidatură, mulți au remarcat că acesta a fost destul de dificil, mai bine spus prea multă hârțogăraie solicitată pentru completarea dosarului. De asemenea, au relatat că le-ar fi fost utile mai multe informații despre condițiile de cazare, transport, de specific culinar, despre exigențele prezențelor în campusurile universitare, ale prezențelor la cursuri și seminare din statele respective( de exemplu, în unele campusuri, nu există computere sau conectare la internet, în altele, viteza este foarte redusă, în unele cămine studențești, accesul studenților după ora 19 nu mai este permis etc.).

Cuantumul bursei oferite de statul român este un subiect constant în comentariile studenților, acesta fiind considerat relativ mic în raport cu intențiile de participare la diverse evenimente academice, cu nevoia de achiziționare de material didactic și cu posibilitatea de acces la bibliotecile cu taxă. Însă frumusețea centrelor universitare, aureola cultural- istorică a statelor gazdă au compensat tot efortul intelectual și limitările financiare.

Procesul evaluării dosarelor de candidatură a fost frecvent analizat critic de către studenți, această etapă fiind considerată uneori destul de rigidă, aproape ca la farmacie, fiindcă fiecare diplomă, articol, adeverință au fost punctate prea riguros.

O propunere pe care am regăsit-o constant între comentariile tinerilor vizează nevoia de prezență a A.C.B.S. mult mai frecvent în rândurile studenților și ale elevilor de liceu, „pentru că sunt multe întrebări de pus referitoare la candidatură, la condițiile din campusurile din străinătate, la experiențele altora, încât informațiile din online sunt insuficiente”.

Față de atitudinea personalului A.C.B.S., bursierii au considerat că aceasta a fost una plină de solicitudine, profesionalism şi înţelegere, menționând că li s-a explicat sistematic fiecare pas pentru a-și întocmi dosarul de candidatură, iar, pe parcursul desfăşurării stagiilor de bursă, au ținut permanent legătura cu agenția și au primit informații importante pentru finalizarea studiilor și realizarea decontului.