021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Bursa “Acord bilateral”

Bursele provenite din protocoalele sau acordurile / înțelegerile bilaterale ale României ori din ofertele unilaterale reflectă, în general, și dinamica relațiilor internaționale pe care țara noastră le-a stabilit cu statele lumii și au un management și o finanțare bipartită:

 • de către statul primitor – o bursă care (în funcţie de oferta fiecărei ţări) poate însemna asigurarea școlarizării, cazare și masă, o alocație lunară, asigurare medicală, transport;
 • de către statul român- M.E.C. prin A.C.B.S. asigură, conform H.G. nr. 1070/2001, pentru stagiile mai mari de 3 luni, transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur – o singură dată pe an universitar – și un supliment lunar în valută. Cuantumul acestuia este aprobat prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării.

Concursul național pentru acordarea burselor oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral are 3 etape, și anume:

 • verificarea administrativă a dosarelor de candidatură;
 • evaluarea academică a candidaturilor (cuprinzând evaluarea dosarelor candidaţilor eligibili şi intervievarea candidaţilor) – baremele pentru evaluarea dosarelor pot fi găsite la secţiunea Concursuri – Bareme de evaluare;
 • selecţia candidaţilor, care constă în nominalizarea de către Consiliul A.C.B.S. sau de comisii mixte.

Dosarele candidaților nominalizați de Consiliul A.C.B.S. sau de Comisia mixtă sunt trimise în ţara care oferă bursa, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, fie prin intermediul ambasadei țării respective la București.

Persoanele nominalizate de partea română pot beneficia de bursa solicitată doar dacă primesc acceptul final, transmis de autoritățile competente din țara ofertantă și numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către Ministerul Educației și Cercetării.

În atenția persoanelor care candidează pentru studii complete de licență, masterat sau doctorat în străinătate

Pentru informații privind echivalarea diplomelor de studii obținute, vă rugăm să consultați înaintea și după efectuarea stagiului de bursă, site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor https://www.cnred.edu.ro/ro

 • Legislație

  1. Formular inscriere concurs AB U.docx Descărcare

  2. Formular inscriere concurs AB U Descărcare

  3. Modele documente pentru dosarul de candidatura.docx Descărcare

  4. OMEN nr. 4192 din 27.07.2018
   Ordin privind aprobarea organizării și desfășurării concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2019-2020 Descărcare

  5. O.M.E.N. nr. 4864 din 20.08.2019
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 Descărcare

  6. O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  7. O.M.E.N. nr. 5407 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  8. H.G. nr. 1070 din 25.10.2001
   Hotărâre privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate Descărcare

  9. O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011
   Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, începând cu anul 2011 Descărcare

  10. Coordonate A.C.B.S. privind achitarea taxelor Descărcare

  11. Decizia nr. 88 din 09.12.2010
   Decizie privind baremele de evaluare Descărcare

  12. Decizia nr. 10 din 16.03.2017
   Modificare decizie privind baremele de evaluare Descărcare

  13. O.M.E.N. nr. 4483 din 31.07.2017
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 Descărcare

  14. Decizie nr. 23din14.07.2020 consimtamant Descărcare

  15. D23din 2020 Anexa 1 candidati burse Descărcare

  16. D23din 2020 Anexa 3 solicitanti adeverinte Descărcare

  17. D23din 2020 Anexa 5 Cerere renuntarea consimtamant Descărcare