Slider

Bursa „Acord bilateral”

Bursele provenite din protocoalele sau acordurile / înțelegerile bilaterale ale României ori din ofertele unilaterale reflectă, în general, și dinamica relațiilor internaționale pe care țara noastră le-a stabilit cu statele lumii și au un management și o finanțare bipartită:

 • de către statul primitor – o bursă care (în funcţie de oferta fiecărei ţări) poate însemna asigurarea școlarizării, cazare și masă, o alocație lunară, asigurare medicală, transport;
 • de către statul român- M.E.N.C.Ș. prin A.C.B.S. asigură, conform H.G. nr. 1070/2001, pentru stagiile mai mari de 3 luni, transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur – o singură dată pe an universitar – și un supliment lunar în valută. Cuantumul acestuia este aprobat prin ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Concursul național pentru acordarea burselor oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral are 3 etape, și anume:

 • verificarea administrativă a dosarelor de candidatură;
 • evaluarea academică a candidaturilor (cuprinzând evaluarea dosarelor candidaţilor eligibili şi intervievarea candidaţilor) – baremele pentru evaluarea dosarelor pot fi găsite la secţiunea Concursuri – Bareme de evaluare;
 • selecţia candidaţilor, care constă în nominalizarea de către Consiliul A.C.B.S. sau de comisii mixte.

Dosarele candidaților nominalizați de Consiliul A.C.B.S. sau de Comisia mixtă sunt trimise în ţara care oferă bursa, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, fie prin intermediul ambasadei țării respective la București.

Persoanele nominalizate de partea română pot beneficia de bursa solicitată doar dacă primesc acceptul final, transmis de autoritățile competente din țara ofertantă și numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

 • Legislație

  1. Formular inscriere concurs 2016 AB U Descărcare

  2. O.M.E.N. nr. 4483 din 31.07.2017
   Ordin privind acordarea burselor în valuta conform H.G. nr. 1070/2001 Descărcare

  3. O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  4. O.M.E.N. nr. 5407 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  5. O.M.E.N.C.S. nr. 5571 din 18.10.2016
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 Descărcare

  6. OMENCS nr. 5327 din 29.29.2016
   Ordin privind aprobarea organizării şi desfăşurării concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2017 - 2018 Descărcare

  7. H.G. nr. 1070 din 25.10.2001
   Hotărâre privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate Descărcare

  8. O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011 1
   Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, începând cu anul 2011 Descărcare

  9. Coordonate A.C.B.S. privind achitarea taxelor Descărcare

  10. Decizia nr. 88 din 09.12.2010 3 Descărcare