021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Bursa “Acord bilateral”

Bursele provenite din protocoalele sau acordurile / înțelegerile bilaterale ale României ori din ofertele unilaterale reflectă, în general, și dinamica relațiilor internaționale pe care țara noastră le-a stabilit cu statele lumii și au un management și o finanțare bipartită:

 • de către statul primitor – o bursă care (în funcţie de oferta fiecărei ţări) poate însemna asigurarea școlarizării, cazare și masă, o alocație lunară, asigurare medicală, transport;
 • de către statul român- M.E. prin A.C.B.S. asigură, conform H.G. nr. 1070/2001, pentru stagiile mai mari de 3 luni, transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur – o singură dată pe an universitar – și un supliment lunar în valută. Cuantumul acestuia este aprobat prin ordin al Ministerului Educației.

Concursul național pentru acordarea burselor oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral are 3 etape, și anume:

 • verificarea administrativă a dosarelor de candidatură;
 • evaluarea academică a candidaturilor (cuprinzând evaluarea dosarelor candidaţilor eligibili şi intervievarea candidaţilor) – baremele pentru evaluarea dosarelor pot fi găsite la Bareme de evaluare;
 • selecţia candidaţilor, care constă în nominalizarea de către Consiliul A.C.B.S. sau de comisii mixte.

Dosarele candidaților nominalizați de Consiliul A.C.B.S. sau de Comisia mixtă sunt trimise în ţara care oferă bursa, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, fie prin intermediul ambasadei țării respective la București.

Persoanele nominalizate de partea română pot beneficia de bursa solicitată doar dacă primesc acceptul final, transmis de autoritățile competente din țara ofertantă și numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către Ministerul Educației.

 

Cuantumul taxelor este reglementat de O.M.E.C.T.S. nr. 3914/2011.

Taxa pentru dosarul de înscriere la concurs – de 100 lei (elevii și studenţii la studii universitare de licenţă, la cursuri de zi, beneficiază de o reducere cu 50% a taxei) – se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

 • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
 • Deschis la: Trezoreria sector 1, Bucureşti
 • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
 • Cod fiscal: 26318777

 

În atenția persoanelor care candidează pentru studii complete de licență, masterat sau doctorat în străinătate

Pentru informații privind echivalarea diplomelor de studii obținute, vă rugăm să consultați înaintea și după efectuarea stagiului de bursă, site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor https://www.cnred.edu.ro/ro

 • Legislație

  1. OMEd nr. 5399 17.08.2023
   Ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5408/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ specializare/ cursuri de vară în străinătate oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  2. ACBS Informare lansare burse acord bilateral unilaterale 2022 Descărcare

  3. OMEd. nr. 4602din11.08.2022 Lansare 2023 2024
   Ordin privind aprobarea organizării și desfășurării concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2023 - 2024 Descărcare

  4. Formular inscriere concurs AB U 2021 Descărcare

  5. Formular inscriere concurs AB U 2021.docx Descărcare

  6. Decizie nr. 5din19.01.2022 imputernicire ridicare documente de terti Descărcare

  7. Modele documente pentru dosarul de candidatura.docx Descărcare

  8. Coordonate A.C.B.S. privind achitarea taxelor Descărcare

  9. OMEd. nr. 4735din18.08.2022
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 pentru anul universitar 2023-2024 Descărcare

  10. OME nr. 5244din09.09.2021
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 pentru anul universitar 2022-2023 Descărcare

  11. OME nr. 5217din07.09.2021
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 pentru anul universitar 2021-2022 Descărcare

  12. O.M.E.C. nr. 5532din09.09.2020
   privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001, începând cu anul universitar 2020-2021 Descărcare

  13. O.M.E.N. nr. 4864 din 20.08.2019
   Ordin privind aprobarea cuantumului burselor de studiu lunare în valută acordate conform H.G. nr. 1070/2001 Descărcare

  14. O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  15. O.M.E.N. nr. 5407 din 24.10.2017
   Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state Descărcare

  16. H.G. nr. 1070 din 25.10.2001
   Hotărâre privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate Descărcare

  17. Decizia nr. 88 din 09.12.2010
   Decizie privind baremele de evaluare Descărcare

  18. Decizia nr. 10 din 16.03.2017
   Modificare decizie privind baremele de evaluare Descărcare

  19. Decizie nr. 23din14.07.2020 consimtamant Descărcare

  20. Consimtamant Anexa1 candidati burse Decizie nr. 23din14.07.2020 Descărcare

  21. Consimtamant Anexa3 solicitanti adeverinte Decizie nr. 23din14.07.2020 Descărcare

  22. Consimtamant Anexa5 Cerere renuntarea consimtamant Decizie nr. 23din14.07.2020 Descărcare

  23. O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011
   Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii Descărcare