Slider

Bursa „V.Pârvan și N.Iorga”

Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.

Bursele pot avea o durată de minimum 2 luni consecutive și maximum 2 ani consecutivi.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice asigură bursa în valută iar Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituții.

 • Legislație

  1. O.M.E.N nr.4324 din 24.06.2019
   Ordin privind aprobarea cuantumului lunar pentru bursele de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  2. OMEN nr.4325 din 24.06.2019
   Ordin privind aprobarea calendarului pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  3. O.M.E.N. nr. 560 din 07.10.2014
   Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Juriului de selecție pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  4. O.M.E.N. nr. 560 din 07.10.2014 Anexa Descărcare

  5. Decizia nr. 24 din 23.08.2018
   Contractul-cadru de acordare a burselor oferite în baza H.G. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare. Descărcare

  6. OMEN 4182 din 27.07.2018 Descărcare

  7. OMEN 3231 din 20.02.2018
   Ordin privind aprobarea criteriilor de selecție, pe categorii de candidați, pentru acordarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  8. Eliberare diplome V. Parvan - N. Iorga Descărcare

  9. H.G. nr. 101 din 13.02.2002
   Hotărâre privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  10. H.G. nr. 918 din 14.09.2011
   Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101-2002 privind instituirea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  11. O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014
   Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  12. O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014 Anexa Descărcare

  13. Decizia nr. 36 din 07.06.2016 Anexa
   Contract cadru de acordare a burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția~ Descărcare

  14. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 1
   Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidații la bursele oferite de A.C.B.S. Descărcare

  15. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 2
   Cerere de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Descărcare

  16. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 4
   Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele care solicită adeverințe Descărcare