021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Bursa „V.Pârvan și N.Iorga”

Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.

Bursele pot avea o durată de minimum 2 luni consecutive și maximum 2 ani consecutivi.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice asigură bursa în valută iar Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituții.

 • Legislație

  1. O.M.E.C. nr. 4717 din 15.07.2020
   Ordin privind aprobarea criteriilor de selecție, pe categorii de candidați, pentru acordarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  2. O.M.E.C. nr. 4716 din 15.07.2020
   Ordin privind aprobarea calendarului pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  3. O.M.E.C. nr. 4715 din 15.07.2020
   Ordin privind aprobarea cuantumului lunar pentru bursele de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  4. Parvan Iorga Comunicat 2020 Descărcare

  5. Formular inscriere concurs Vasile Parvan si Nicolae Iorga 2020 Descărcare

  6. Formular inscriere concurs Vasile Parvan si Nicolae Iorga 2020.doc Descărcare

  7. Formular privind GDPR Descărcare

  8. Formular privind GDPR.docx Descărcare

  9. O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011 1
   Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de A.C.B.S. Descărcare

  10. O.M.E.N nr.4324 din 24.06.2019
   Ordin privind aprobarea cuantumului lunar pentru bursele de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  11. OMEN nr.4325 din 24.06.2019
   Ordin privind aprobarea calendarului pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  12. O.M.E.N. nr. 560 din 07.10.2014
   Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Juriului de selecție pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  13. Decizia nr. 24 din 23.08.2018
   Contractul-cadru de acordare a burselor oferite în baza H.G. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare. Descărcare

  14. OMEN 4182 din 27.07.2018 Descărcare

  15. OMEN 3231 din 20.02.2018
   Ordin privind aprobarea criteriilor de selecție, pe categorii de candidați, pentru acordarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  16. Eliberare diplome V. Parvan - N. Iorga Descărcare

  17. H.G. nr. 101 din 13.02.2002
   Hotărâre privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia Descărcare

  18. H.G. nr. 918 din 14.09.2011
   Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101-2002 privind instituirea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  19. O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014
   Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția Descărcare

  20. O.M.E.N. nr. 443 din 18.08.2014 Anexa Descărcare

  21. Decizia nr. 36 din 07.06.2016 Anexa
   Contract cadru de acordare a burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția~ Descărcare

  22. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 1
   Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidații la bursele oferite de A.C.B.S. Descărcare

  23. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 2
   Cerere de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Descărcare

  24. Decizia nr. 19 din 25.08.2018 anexa 4
   Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele care solicită adeverințe Descărcare

  25. O.M.E.C. nr. 4716 din 15.07.2020 Descărcare

  26. O.M.E.C. nr. 4717 din 15.07.2020 Descărcare