Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
06/07/2018
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
09/07/2018 - 11/07/2018
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
12/07/2018 - 13/07/2018
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
16/07/2018 - 17/07/2018
Evaluarea academică
18/07/2018 - 24/07/2018
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
25/07/2018 - 27/07/2018
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
30/07/2018 - 01/08/2018
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
02/08/2018 - 07/08/2018
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
08/08/2018 - 14/08/2018