Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
08/04/2019
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
09/04/2019 - 12/04/2019
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 15-16.04.2019
15/04/2019 - 16/04/2019
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
17/04/2019 - 19/04/2019
Evaluarea academică
22/04/2019 - 09/05/2019
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
10/05/2019 - 14/05/2019
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
15/05/2019 - 17/05/2019
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
20/05/2019 - 22/05/2019
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați și a dosarelor pentru partea externă
23/05/2019 - 27/05/2019