021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul din data de 10.12.2018 (proba scrisă), pentru  ocuparea posturilor vacante de consilier clasa I, grad profesional superior și  consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Burse, Resurse Umane și Economică.

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul  selecţiei dosarelor înscrise este următorul:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 GĂȚĂȚEANU CAMELIA-MONA CONSILIER SUPERIOR ADMIS
2 MUȘAT MIHAELA CONSILIER ASISTENT RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice de studii, necesare exercitării funcției publice cf. art. 54 lit. g) din Legea 188/1999(r2) cu modificările și completările ulterioare
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Grindeanu Maria.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.12.2018, ora 10,00 la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii.
  • Afişat astăzi, 05/12/2018, ora 14.00, la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii.

 

Comunicat de presă: