021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul pentru ocuparea funcției  publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 360957, din cadrul Direcţiei Burse, Resurse Umane şi Economică.

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat, dovedită prin probă suplimentară.

 

Documente: