021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta unilaterală de burse a Agenției Marocane de Cooperare Internațională, transmisă prin adresa nr. 4097/28.07.2020, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 867/06.08.2020:

  • 2 burse – detalii specifice în informațiile atașate

Calendarul desfășurării concursului pentru partea română

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 11.08.2020
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă 11.08.2020
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 12.08.2020
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 13.08.2020
Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 14.08.2020
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor 17.08.2020
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 18.08.2020
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală și afișarea rezultatelor finale 19.08.2020
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați 20.08.2020

Maroc – Anexa 2 model tabel ENG

Maroc – Anexa 3model tabel FR

Maroc – anexa 4 Formular candidatura FR

Maroc – Anexa 5 Formular candidatura ENG

Maroc – Anexa 6 Oferta educationala ENG

Maroc – Anexa 7 Oferta educationala FR

Maroc – oferta unilaterala 2020-2021