021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Agenția de Credite și Burse de Studii (A.C.B.S.) vă aduce la cunoștință oferta de burse în Confederația Elvețiană, pentru anul universitar 2021/2022, acordate în baza Adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. E1-1/2120 și înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1018/09.09.2020 :

Cercetare

  • Bursă de cercetare, nivel postuniversitar;
  • Burse pentru doctorat, nivel postuniversitar;
  • Burse postdoctorale, nivel postuniversitar.

Arte

  • Burse de studii, nivel master.

Calendarul desfășurării concursului:

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 27.10.2020
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă 28.10.2020
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 29-30.10.2020
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 02.11.2020
Evaluarea academică 03-09.11.2020
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor 10-12.11.2020
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 13-17.11.2020
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 18-20.11.2020
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați și a dosarelor pentru partea externă 23-26.11.2020