021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Obiectivele

OBIECTIVELE STRATEGICE

 • asigurarea  performanței managementului tuturor programelor de burse în străinătate;
 • susținerea semnării altor protocoale și înțelegeri bilaterale  în domeniul burselor de studii;
 • asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii tradiționali și netradiționali;
 • asigurarea comunicării interne eficiente;
 • realizarea unor statistici, evidențe referitoare la numărul de bursieri, la statele în care aceștia au studiat, la protocoalele internaționale gestionate;
 • analizarea și soluționarea, împreună cu membrii Consiliului A.C.B.S., a problemelor apărute în raporturile cu bursierii, reprezentate, în primul rând, de dezvoltarea lor profesională din perioada stagiilor în străinătate( stabilirea unor contacte academice cu tutorii, înscrierea și prezența la cursuri, disciplina din campus, rezultatele obținute la învățătură) și, în al doilea rând, de realizarea decontului prin documentele solicitate de ACBS și în perioada stabilită prin contract;
 • reînnoirea listei evaluatorilor naționali, prin apeluri deschise lansate anual oficial pe site-ul wwwroburse.ro, în așa fel încât să se obțină o reprezentare echilibrată și transparentă a tuturor universităților, domeniilor universitare din România în procesul de selecție și de nominalizare a candidaților.
 • utilizarea eficientă a resurselor financiare și materiale;
 • implementarea și asigurarea funcționalității sistemului de management al calității furnizării serviciilor de informare, asistență, selecție, implementare, monitorizare și evaluare a programelor de bursă;
 • stabilirea metodologiilor de acordare a creditelor de studii în condițiile negocierii acestora cu partenerii sociali;
 • recunoașterea externă a performanțelor ACBS.

 

OBIECTIVE MANAGERIALE

 • realizarea unor statistici, evidențe referitoare la numărul de bursieri, la statele în care aceștia au studiat, la protocoalele internaționale gestionate;
 • analizarea, împreună cu membrii Consiliului A.C.B.S., a problemelor delicate din raporturile cu bursierii, reprezentate, în primul rând, de dezvoltarea lor profesională din perioada stagiilor în străinătate (stabilirea unor contacte academice cu tutorii, înscrierea și prezența la cursuri, disciplina din campus, rezultatele obținute la învățătură) și, în al doilea rând, de realizarea decontului prin documentele solicitate de A.C.B.S. și în perioada stabilită prin contract;
 • propunerea de noi programe de burse, care să completeze oferta și s-o diversifice;
 • reînnoirea listei evaluatorilor naționali, prin apeluri deschise lansate anual oficial pe site-ul www.roburse.ro, în așa fel încât să se obțină o reprezentare echilibrată și transparentă a tuturor universităților, domeniilor universitare din România în procesul de selecție și de nominalizare a candidaților.