021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
5 aprilie 2021
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
6 aprilie 2021
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
7 aprilie 2021
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
8 aprilie 2021
Evaluarea academică și afișarea rezultatelor
9 – 14 aprilie 2021
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
15 – 16 aprilie 2021
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
19 – 21 aprilie 2021
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
22 – 23 aprilie 2021
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați și a dosarelor pentru partea externă
26 – 28 aprilie 2021