Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
16/07/2018
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
17/07/2018
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
18/07/2018
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
19/07/2018
Evaluarea academică și afișarea rezultatelor
20/07/2018
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor + Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
22/07/2018
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
23/07/2018
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
24/07/2018