Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
17/05/2018
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
18/05/2018 - 23/05/2018
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
24/05/2018
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
25/05/2018 - 28/05/2018
Evaluarea academică
29/05/2018 - 08/06/2018
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
11/06/2018 - 13/06/2018
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
14/06/2018 - 18/06/2018
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
19/06/2018 - 20/06/2018
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
21/06/2018 - 25/06/2018