Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
17 mai 2018
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
18 – 23 mai 2018
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
24 mai 2018
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
25 – 28 mai 2018
Evaluarea academică
29 mai – 8 iunie 2018
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
11 – 13 iunie 2018
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
14 – 18 iunie 2018
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
19 – 20 iunie 2018
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
21 – 25 iunie 2018