Slider

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
02/03/2018
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
05/03/2018 - 09/03/2018
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
12/03/2018 - 14/03/2018
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
15/03/2018 - 16/03/2018
Evaluarea academică
19/03/2018 - 28/03/2018
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
29/03/2018 - 03/04/2018
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
04/04/2018 - 06/04/2018
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
10/04/2018 - 23/04/2018
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
24/04/2018 - 26/04/2018